Ilhota no Rio Negro

Foto acima: f/7.9, 1/200 s, ISO 100
 
Pequena ilha no rio Negro, Amazonas.